Menü
Home Kontakt

Vietnamesische Sprache

Lernen Sie vietnamesisch:


Xin chào - Hallo

Cảm ơn - Danke

Tạm biệt - Tschüss

Vui lòng - Bitte

Đúng - Richtig

Sai - Falsch

Không - Nein

Có - Ja

Tôi - Ich

Bạn - Du/Sie

Chào buổi sáng - Guten Morgen

Chào buổi chiều - Guten Tag

Chào buổi tối - Guten Abend

Tôi yêu bạn - Ich liebe dich

Món này ngon - Dieses Gericht ist lecker

Bao nhiêu tiền? - Wie viel kostet das?

Tôi không hiểu - Ich verstehe nicht

Bạn có thể giúp tôi được không? - Kannst du mir helfen?

Tôi muốn mua cái này - Ich möchte das kaufen

Xin lỗi - Entschuldigung