Menü
Home Contact

Language Guide

Learn Vietnamese. Here are the most important sentences

Hello Xin chào
Good Bye Tạm biệt

Have a nice day

Anh chúc em một ngày tốt lành

I need a cup of coffee

Anh cần một ly cà phê
How are you? Em (có) khỏe không

I'm fine, and you?

Em khỏe còn anh

I am well, thank you.

Anh khỏe cám ơn em
Thank you Cám ơn
Welcome Không có chi
See you tomorrow Mai gặp lại